Arlabloggen

Kotand

Vid rengöring av kornas dryckeskar fann vi en kotand. Det är väldigt vanligt att man hittar tappade kotänder. Vid ca 2 års ålder byter korna ut sina mjölktänder och får nya permanenta. Kon kan bli påverkad och äta mindre foder när hon byter ut sina tänder. Det kan påverka mjölkavkastningen.