Arlabloggen

Avtäckning av plansilo

De rektangulära betongfacken kallas för plansilo. I dem lagras grovfoder. Till grovfoder räknas ensilage av gräs, majsplanta och betsnitzel, som är en restprodukt från sockertillverkningen. Alla dessa produkter konserveras i plansilo var och en för sig. De finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att det ska kunna gå att lagra dem och få en lagringstabil kvalitet.

Fodret ska vara utan synligt mögel och lukta gott. Det måste vara en lufttät lagring annars ruttnar fodret. Plansilona täcks därför noga med plast och tung sand.

2 gånger i veckan måste silona (som vi kallar det) täckas av. Vi öser bort sanden och öppnar upp lite av plasten för att komma åt fodret. Då kontrolleras även den hygieniska kvalitén och eventuellt mögel eller ruttet foder kasseras. Mjölkkorna är otroligt känsliga för dåligt foder, de blir mycket lätt sjuka om de får i sig foder av dålig hygienisk kvalité.

Det är ett tungt arbete att ösa frusen sand. Valentin har inga problem med att hålla värmen i vinterkylan.

Att göra rundbalar är en annan metod för konserverat gräs. Det är en speciell maskin som rullar ihop gräset på fältet som sedan plastas in. Även här är det mycket noga att få lufttätt.