Arlabloggen

Stubbar blir energi

För 5 år sedan var det kaos i stora delar av södra Sverige så även på Dansjö. Det var stormen Gudrun som orsakat kaoset. Där det idag står ett stort flisningsekipage, var före stormens framfart växande skog. Nu flisas resterna av stubbarna ner och ska eldas i ett modernt värmeverk.

Stubbarna drogs upp ur marken för knappt ett år sedan och har legat i en stor hög för att torka.

Med en gripklo på en kranarm lyfts stubbarna upp i flismaskinen.

Maskinen äter upp stubbarna lika lätt som jag käkar upp en näve dillchips. Där träden en gång växte, har vi gjort betesmark till mjölkkorna. Istället för brädor produceras mjölk på marken.

Fliset från stubbarna transporteras på ett band ner i en kontainer. Sedan körs flisen till värmeverket för eldning.