Arlabloggen

Veterinärbesök

Svana har inte fått ut sin efterbörd efter kalvningen. Efterbörd är placentan och fosterhinnor som kalven ligger i under dräktigheten.

Veterinär Ann Karlsson gör sig beredd att gå in i livmodern för att plocka ut hela eller åtminstone delar utav efterbörden.

Först måste Svana tvättas i bak. Då minskar risken att föra in bakterier i livmodern.

Bakteriedödande tvål är bra.

Ann måste vara noggrann med hygienen och ej heller få med sig delar av livmodern,  det kan eventuellt försvåra en ny dräktighet.