Arlabloggen

Provmjölkningsresultat

Vi har nyss utfört vår provmjölkning för februari och fått resultaten. Provmjölkning innebär att vi tar ut ett mjölkprov från varje ko och skickar för analys. Detta görs en gång i månaden och vi får en bra överblick på varje ko och hur det genomsnittliga resultatet i besättningen förändras. Flera olika parametrar ingår bl.a mjölkavkastning, fetthalt, proteinhalt och celltal.

Resultaten redovisas även för varje enskild individ. Denna information går vi noggrant igenom och använder oss av när vi grupperar korna.

Vi har 4 grupper med kor. 3 stycken med mjölkande kor och en grupp med sinkor. Sinkorna mjölkas ej utan vilar upp sig till nästa laktation. I mjölkkogrupperna sorteras korna efter mjölkens kvalité. De kor med bästa kvalitén på sin mjölk går i grupp 1 och mjölkas först, sen mjölkas grupp 2 och sist grupp 3.

Efter denna provmjölkning fick 7 kor byta grupp. Vi vill inte byta grupp i onödan, vid varje gruppbyte får kon nya kompisar som den måste lära känna och göra upp om rangordningen. Det är ett stressmoment för djuren och kan ge skador, vilket i värsta fall ger mindre mjölk och sämre ekonomi.