Arlabloggen

Bufferttank

Nu har vi fått hem en extra mjölktank som vi har köpt begagnad. Den är inte vacker precis men med en rejäl högtryckstvättning och lite polering så ska den nog se bra ut. Syftet med att skaffa en sk bufferttank innebär att mjölkbilen som levererar mjölken till arlamejeriet ska kunna komma och hämta mjölken när det passar dom bäst. Då kan man få en än mer effektiv och kostnadstrimmad insamling av mjölken. Fördelen för bonden innebär att man får lite extra betalt och man kan mjölka utan att vara beroende av mjölkbilen.

Tanken är hämtad i skåne hos en mjölkproducent. Det börjar redan blänka i den rostfria plåten när hetvattentvätten börjat och arbeta på ytan.