Arlabloggen

Greppa näringen

Hushållningssällskapet, Länstyrelsen och Freja husdjur arrangerade tillsammans med oss en dag där rådgivare ger tips och råd till oss lantbrukare.

Temat är Greppa näringen. Det handlar bl.a om att ta tillvara gårdens resurser på bästa sätt. Ex att sprida kogödsel vid rätt tidpunkt. Det gör att kvävet i gödseln kommer växterna till godo bättre. Rätt foderstat till korna och mycket mer.

I maskinhallen delades det ut information i olika montrar.

Det serverades hamburgare från vår egen gårdbutik.