Arlabloggen

Klippa kvigor

Pernilla klipper kvigorna som är installade från betet. Pernilla har god hand med djuren. Det krävs att man är lugn, annars blir kvigorna nervösa och kan sparkas.

När pälsen är kort är det lättare att hålla kvigorna rena från gödsel.

I den korta pälsen trivs inte ohyra som löss och skabb lika bra.

Det är en fröjd att se alla de fina nyklippta kvigorna.