Arlabloggen

Djurintag

I veckan har vi jobbat hårt med att ta in kvigorna från våra betesmarker.

Med en spann kraftfoder kan man locka till sig någon eller några kvigor.

Om en kviga följer med oss kommer ofta resten av flocken efter på rad.

Det är ca 200 djur totalt som ska fångas in och köras hem från våra betesmarker.

Djuren lastas upp på våran djurtransport som kallas för Kosnabben.

En del kvigor stallas in i det gamla kostallet.