Arlabloggen

Majshackning

Idag har vi påbörjat årets skörd av majs. Det är i kolvarna näringen sitter men hela plantan skärs av och hackas ner till småbitar. Det är viktigt att kolvarna är mogna annars blir majsfodret inte tillräckligt näringsrikt. Kärnorna i kolvarna ska inte innehålla vätska utan vara sega inuti.

Vi kör med samma maskiner som vi använder vid gräshackning. Skärbordet på hacken byts ut. Det är anpassat till att skörda majs. Majsplantan skärs av och matas in i maskinen där den hackas. Kärnorna i kolven måste också krossas så att kornas matsmältningssystem kan komma åt näringen.

Med vagnar fraktas majsensilaget hem till silona.

Hacken rullar mäktigt över fältet. Jens står beredd med gevär om det springer ut vildsvin ur majsen när maskinen drar fram.

Det är flera fält som ska skördas av och vi beräknas bli färdiga under morgondagen.