Arlabloggen

Ventilation

Det är högt till tak i stallet och det medför stor luftvolym. Ventilationen är av typen naturlig ventilation. Det innebär att luft tas in från långsidorna på laggårn och ventileras ut i nocken sk skorstenseffekt. Inga mekaniska fläktar behövs.