Arlabloggen

Kossornas leg

Alla korna i laggårn bär ett halsband. I halsbandet hänger en transponder (den större blå) och en fyrkantig mindre blå(kallas aktivitetsmätare) för mätning av kons rörelser. Transpondern sköter identifieringen av kon och sänder signaler till laggårdsdatorn.  I datorn kan vi läsa hur kon äter, mjölkar och rör sig. Denna information är till stor hjälp för att se hur kon mår och att hon får rätt mängd foder. Vi kan se när kon är brunstig eller sjuk med aktivitetsmätaren.

Med denna teknik ihop med ett bra djuröga får vi god kontroll på våra kor.