Arlabloggen

En Broka är född

Här föds en liten Broka. Ja, så heter hennes mamma och det namnet går i arv till dottern precis som våra efternamn. Broka-släktet är inköpt till gården från Harshult utanför Braås.

Mamma slickar sin kalv ren och torr.

Så snart som möjligt efter födseln ger vi den nyfödda kalven råmjölk. Den innehåller antikroppar mot olika bakterier och smittor som kan finnas i miljön. Råmjölken har en gyllengul färg. Den vänstra spannen innehåller råmjölk och den högra är vanlig mjölk.