Arlabloggen

Provmjölkning

Idag har vi genomfört december månads provmjölkning. Pernilla tar ett mjölkprov från varje ko, som sedan skickas in till ett laboratorium för analys. Man får bland annat reda på mjölkens fett och proteinhalt som varierar mellan korna.

För dagen är det 215 kor som är med på provtagningen. Varje ko får en egen kopp. Det finns en lista att följa så rätt ko hamnar i rätt provkopp.