Arlabloggen

Leverans av betmassa !

I dag kom det 755 ton betmassa från örtofta sockerbruk som ligger skåne. Betmassan fraktas på lastbil från bruket ut till gården. Betmassa är restprodukten av sockerbetan när man plockat ur sockret. Vi tippar betmassan i sk plansilosar av betong. Betmassan är varm när den kommer direkt från bruket. Idag var det rejält kallt och då ångar betmassan ordentligt, det är nästan svårt att se när man kör med hjullastaren i massan. Betmassan är ett kanonfoder till korna. Den är smakligt och ger bra med mjölk. Kossorna får betmassa året om.

Efter att massan är inlagd i silosarna så har vi packat den med en traktor så att ytan blir jämn och hård. Sedan täcks massan med plast och till sist läggs sand uppe på toppen. Efter ca 3 veckor är fodret klart att användas. Man säger att massan är ensilerad.