Arlabloggen

Råmjölk

Den första mjölken kon ger efter kalvning kallas råmjölk. Den är anpassad till den nyfödda kalven som föds helt utan immunförsvar. Råmjölken innehåller bl.a immunoglobuliner som tas upp i kalvens tarmkanal. Den ger kalven ett bra skydd mot eventuella smittor i dess uppväxtmiljö. Kalven måste få i sig råmjölken inom 4 timmar efter födseln, annars minskar upptagningsförmågan i tarmen av dessa immunoglobuliner. Halten av immunoglobuliner i råmjölken är individuell och kan variera mellan korna.

Med en kolostrometer kan innehållet immunoglobuliner i råmjölken mätas. Visar det grönt är råmjölken tillräckligt bra att ge en nyfödd kalv. Visar det rött bör annan råmjölk ges första målet. Då tar vi fram fryst bra råmjölk från en annan ko som har gett råmjölk med bättre innehåll av immunoglobuliner.