Arlabloggen

Miljökontroll

Idag har vi haft Eivor Oskarsson från miljökontoret här på kontroll. Hon synar vårt miljöarbete på gården tex gödselhantering, dieselförvaring, kemikaliehantering, restavfall ex plast och oljor. Hon kollar också att allt journalförs.

På eftermiddagen fick jag åter reparera utgödslingen i ungdjursstallet. Denna gång var det en hydraulslang som gått sönder.