Arlabloggen

Kalvningsförlamning

Källunda har drabbats av kalvningsförlamning. Det är ett allvarligt tillstånd som kräver behandling av veterinär. Kalvningsförlamning är brist på kalcium i blodet som gör att musklerna inte kan fungera normalt som då ger förlamning. Äldre kor drabbas lättare. Veterinären tillkallas och ger kossan kalcium intravenöst ( i blodet). Kalvningsförlamning  kan drabba kossan strax före eller upptill fyra dygn efter kalvning. Vanligtvis reser sig kon upp någon timme efter veterinärbehandlingen, om inte tillkallas veterinären igen för att göra ytterligare en behandling.

De kor som vi bedömer som riskkor får förebyggande behandling av oss. Kossan får en kalcimstav införd i munnen vid 4 olika tillfällen runt kalvningen. Behandlingen är dock inte 100 % säker utan en del kor kan drabbas av förlamningen ändå.

Anna-Karin ger kossan sin kalciumstav.