Arlabloggen

Mjölk till Arla

Idag har mjölkbilen varit här. Mjölkbilen hämtar mjölk varannan dag  på gården och kör den till Arla-mejeriet. Mjölkbilen tar prov på mjölken för att kontrollera kvaliteten. Vi får bla veta hur mycket fett och protein den innehåller och att den är fri från antibiotika för det får inte förekomma i mjölken. När mjölkbilen har hämtat mjölken diskas tanken noggrant. Sen är tanken redo att på nytt fyllas med härlig mjölk. När mjölkningen påbörjas startas tankkylningen som tar ner den spenvarma mjölkens temperatur till ca 3 grader.

Mjölken på väg till mejeriet!