Brittiska bönder delägare i Arlas brittiska dotterbolag

Lästid
2 min
Publicerad
14 maj 2008
Kontakter:
Presskontakt

Nästan elva tusen svenska, danska och brittiska mjölkbönder bildar nu ett gemensamt företag. Därmed blir bönderna i leverantörsgruppen Arla Foods Milk Partnership (AFMP) delägare i Arla Foods brittiska dotterbolag Arla Foods UK plc.

Det nya gemensamma joint venture-bolaget ska ytterligare stärka relationerna mellan Arla Foods medlemmar och bönderna i AFMP, och ge de brittiska mjölkleverantörerna större inblick i Arlas brittiska dotterbolag. Det är första gången som ägandet i ett Arla-bolag sprids till andra mjölkleverantörer än svenska och danska.

Efter att tidigare ha ägt aktier när Arla Foods UK plc var börsnoterat, blir nu de brittiska mjölkbönderna i AFMP delägare via ett joint venture. Det är pengar från aktieförsäljningen av det tidigare noterade företaget som sätts in i det nya joint venture-bolaget. Det nya företaget kommer att ägas till hälften av Arla Foods amba och till hälften av de brittiska bönderna. Joint venture-bolaget kommer att stå för 7 procent av Arla Foods UK plc, så AFMP får en andel på 3,5 procent av Arlas brittiska verksamhet. AFMP går in via sitt investmentbolag Milk Partnership Ltd (MPL).

  • Det gemensamma företaget ger oss möjlighet att komma närmare verksamheten och få bättre kunskap om Arlas brittiska företag, samtidigt som vi blir en del av en familj med bönder som delägare, säger Jonathan Ovens, ordförande i MPL och AFMP. Vi köper oss in ett bra och starkt företag och vi ser med spänning på företagets långsiktiga strategiska inriktning.

  • Det här förenar nästan elva tusen svenska, danska och brittiska mjölkbönder i ett joint venture och låter de brittiska bönderna bli delägare i vårt brittiska företag Arla Foods UK plc, säger Ove Møberg, ordförande för Arla Foods amba. Vi har haft en bra och positiv dialog med MPL under de senaste tio månaderna och välkomnar den här möjligheten att arbeta närmare med dem i framtiden.

Varje medlem i AFMP ska investera 1 pence per liter - för nya medlemmar 0,2 pence under fem år i det nya företaget. De flesta av de nuvarande medlemmarna har redan betalt in tillräckligt, många får till och med tillbaka pengar från den tidigare försäljningen av aktierna.

Styrelsen för joint venture-bolaget kommer att ha lika många ledamöter från MPL och Arla Foods amba. Styrelsen kommer att diskutera frågor som är gemensamma för svenska, danska och brittiska mjölkproducenter och Arlas resultat och strategi i Storbritannien.
För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76