Jobb & karriär

Rekryteringsprocessen

När ansökningstiden har gått ut går vi igenom och bedömer alla ansökningar för att välja ut de kandidater som vi skulle vilja kalla till en personlig intervju.

Den första intervjun

De utvalda kandidaterna kallas till en första anställningsintervju. Vanligtvis är det rekryteringsansvarig och en kollega från samma avdelning eller någon från rekryteringsteamet som är med på intervjun.

Målsättningen med den här intervjun är:

  • att ge dig en inblick i vad arbetsrollen innebär i stora drag och vilka möjligheter som är förknippade med den, liksom att ge dig en uppfattning om avdelningen och Arla som företag.
  • att bedöma dina yrkesmässiga och personliga meriter.
  • att ge dig möjlighet att bestämma om du tycker att jobbet motsvarar dina förväntningar och önskemål.

Den andra intervjun och bedömningen

När den första intervjuomgången är klar brukar vi välja ut mellan två och fem kandidater som vi kallar till en andra intervju. Under den här intervjun går vi på djupet och diskuterar jobbet och dina individuella och yrkesmässiga meriter.

När det gäller chefsjobb och specialistbefattningar använder vi oss av en rad utvärderingsverktyg som har utarbetats för att bedöma förmågor som är relevanta för den aktuella arbetsrollen, t.ex. språktest, bedömning av numerisk och verbal förmåga, liksom nätbaserade personlighetsformulär där beteende och sätt att arbeta analyseras. 

Personlighetsformuläret är ett av verktygen som används som utgångspunkt för den andra intervjun, för att vi ska  få en rättvisande bild av dig. Vi anser att en noggrann rekryteringsprocess är avgörande för att försäkra oss om att vi anställer rätt person för jobbet, avdelningen och företaget.

Anställning

Innan vi erbjuder dig ett anställningskontrakt, eller efter att vi har erbjudit dig platsen muntligen, tar vi referenser från någon/några av dina tidigare arbetsgivare. Vi gör det naturligtvis först efter att du har givit din tillåtelse. Om vi erbjuder dig jobbet får du först ett muntligt besked och därefter skickas anställningskontraktet så snart som möjligt.

Avslag

Om du inte kallas till intervju hos oss får du antingen ett brev eller ett e-postmeddelande där vi talar om att du inte har gått vidare. Om du har varit på intervju hos oss får du ett muntligt besked om resultatet av intervjun.