Vårt företag

Sales & Marketing

Global Brand Manager

Utvecklar, driver och levererar globala varumärkesstrategier och planer för att göra det möjligt att skapa mervärde för Arla Foods och företagets kunder. Hjälper till med utvecklingen av den globala kategoristrategin genom att omsätta globala standarder i praktiken och införa nya verktyg och arbetssätt.

Customer Marketing Consultant

Leder genomförandet av kategoriplaner, utvecklar och genomför konsumentmarknadsföringsstrategier inom det specifika området, vilket leder till tillväxt för stora kunder i nära samarbete med avdelningarna för försäljning och kategoristyrning.

Key Account Manager

Utvecklar och hanterar kontoaktivitetsplaner så att de budgeterade volymerna och marginalmålen nås. Utvecklar relationer med nyckelkundkontakter för att få kunskap om kundernas affärsbehov och säkerställa att Arla Foods affärsplaner levereras.

Sales Consultant

Säkerställer optimal försäljning och distribution på butiksnivå, utifrån centrala avtal och avtal med grossister och butikskedjor. Genomför kampanjer och ser till att butiksledningen uppmärksammar mejeriprodukterna för att därigenom öka försäljningsytan/-potentialen.