Vårt företag

Production

Process Technician

Bearbetar mejeriprodukter i enlighet med produktspecifikationer för att leverera produkter som överensstämmer med Arla Foods och marknadens normer och affärsbehov.

Teamleader

Leder team, resurser och aktiviteter för att optimera användningen av de resurser som finns tillgängliga för att avdelningens mål ska nås. Utvecklar och realiserar affärsplaner, strategier och åtgärder för att säkerställa att juridiska standarder och standarder för EHS (miljö, hälsa, säkerhet) och kvalitet uppfylls.

Operations Coordinator/engineer

Bidrar till styrningen och utvecklingen av verksamheten för att säkerställa att verksamheten lever upp till affärsplanerna och överensstämmer med Arla Foods standarder och rutiner. Bidrar till att identifiera och förverkliga optimerings- och utvecklingsmöjligheter i den dagliga produktionsverksamheten.

QEHS Manager

Utvecklar och leder QEHS-funktionen (kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet) så att relevanta certifierbara standarder/ policys, kundbehov, liksom juridiska och lokala standarder kan tillgodoses på ett kostnadsmedvetet sätt. Ansvarar för laboratorier och kundrelaterade QEHS-frågor och har hand om förbättringsprojekt som rör QEHS.