Vårt företag

Logistics, Planning & Procurement

Business Analyst

Förser avdelningen med analysstöd för att optimera resultaten i enlighet med affärsplaner och budget. Deltar i utvecklingen och upprätthållandet av processer och inköpsverktyg.

Purchasing Category Manager

Har till uppgift att minimera den totala ägandekostnaden (TCO) på utgiftssidan och att samtidigt maximera mervärdet och minska riskerna. Genomför proaktiva marknadsundersökningar och säkerställer att det finns kännedom om det globala marknadsutbudet och urvalet av leverantörer med innovationsförmåga.

Logistics Coordinator

Tillhandahåller aktivt ett optimalt och företagsorienterat logistikkoncept med utgångspunkt i en holistisk vision. Gör kostnads- och nyttoberäkningar och utvecklar distributionskedje- och logistiklösningar.

Planner

Tillhandahåller noggranna prognoser och planeringstjänster för att underlätta hantering av produktion, utbud och efterfrågan. Optimerar produkttillgängligheten genom styrning av lagerprofilerna. Tillhandahåller optimerade produktionsplaner och försäljningsprognoser både på kortare och längre sikt.