Verksamhetsområde

It

IT Architect

Ser till att Arlas IT-arkitektur är uppdaterad och att det ständigt skapas nya kostnadseffektiva lösningar. Skapar företagsexempel om infrastrukturprojekt och utforskar ny teknik.

IT Business Consultant

Fungerar som ett gränssnitt mellan Arla Foods affärsområden och IT för att försäkra att det finns en öppen dialog, kommunikation och införande av bästa praxis och därmed ett ökat värde för företaget i de IT-lösningar som utvecklas.

IT Technician

Underhåller och hjälper till att implementera en infrastruktur som säkerställer en stabil och väl fungerande verksamhet. Installerar ny programvara, maskinvara och skrivare lokalt och deltar i uppstart och införande av nya nätverk, applikationer, lösningar etc.

IT Manager

Omsätter affärsbehov till specifika IT-lösningar som är i linje med Arla Foods IT-strategi. Hanterar samtliga resurser på IT-sidan och tillhandahåller IT-lösningar som tillgodoser verksamhetens taktiska och driftrelaterade behov.