Vårt företag

Innovation & development

Food Scientist

Deltar i eller leder produkt- och processrelaterad utveckling och teknikprojekt för att ge Arla Foods nya produkter att lansera för att bidra till att affärsstrategier och mål uppnås.

Innovation Manager

Leder ett eller flera innovationsteam och ansvarar för resurserna inom innovationsområdet. Omvandlar mål och beslut till effektiva innovationsrutiner, policys och processer som främjar Arla Foods affärsbehov.

Research Technician

Utför kemiska, fysiska och biologiska tester till stöd för den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av Arla Foods produkter och processer. Deltar i utvecklingen av nya mätmetoder och säkerställer att alla relevanta kvalitetsstandarder efterlevs.

Laboratory Assistant

Analyserar och utvärderar produkter och material för att kontrollera och analysera resultat och säkerställa att kvalitet och godkända analysstandarder uppfylls.