Verksamhetsområde

Human Resources

HR Consultant

Omsätter mål till planer för att tillhandahålla professionell HR-support till interna och externa kunder och leverera effektiva HR-lösningar. Deltar i utvecklingen och/eller förverkligandet av rutiner, policyer och processer på HR-området.

HR Business Partner

Ger professionell HR-support till kunder inom organisationen för att stärka organisationsutvecklingen utifrån de strategiska behoven.

HR Assistant

Ger stöd och utför administrativa uppgifter för att säkra produktivitet och effektivitet. Informerar internationella kunder i organisationen om HR-relaterade processer och rutiner.