Verksamhetsområde

FINANCE

Controller

Ser till att relevant ekonomisk information finns tillgänglig som besluts- och planeringsunderlag för att utveckla proaktiva rekommendationer angående förbättringar av verksamheten. Utvecklar nya rapporteringsmodeller, analyserar affärsresultat och kommer med förslag till förbättringar. 

Finance Manager

Leder medarbetare och hanterar resurser på en ekonomiavdelning i enlighet med verksamhetspolicys och riktlinjer. Deltar i affärsbeslut och ger personalen stöd i arbetet så att avdelningens mål uppfylls.

Global Master Data Coordinator

Säkerställer samordningen av huvuddata inom Arla Foods-organisationen inom ett specifikt huvuddataområde för att utveckla och upprätthålla högkvalitativ masterdata i enlighet med Arla Foods affärsbehov.