Vårt företag

Corporate & Administration

Administrator

Utför allmänna administrativa göromål för att bidra till att den avdelningens verksamhet löper smidigt. Tar emot telefonsamtal, e-post, korrespondens och besökare och samordnar andra administrativa uppgifter.

Journalist

Granskar och förmedlar externa och interna händelser, aktiviteter och affärsplaner som bidrar till en bättre förståelse för företaget och därmed till att viktiga intressenter får en konstruktiv bild av Arla Foods.

Web Editor

Utvecklar och hanterar webbsidor för att tillhandahålla en heltäckande och interaktiv informationskälla om Arla Foods både för interna och externa användare. Tar fram innovativa och kreativa lösningar för att göra informationen lättillgänglig och för att locka fler att använda webbplatsen.

Business Development & Strategy Consultant

Gör granskningar och analyser för att kunna föreslå lösningar på strategiska problem inom ett visst område. Driver den strategiska processen och utvecklar och förbättrar planeringsprocessen i syfte att öka den strategiska medvetenheten.