Möt Arla

Våra värderingar

Lead, Sense och Create – Vår företagskultur definerars av tre värderingar som ska känneteckna oss i allt vi gör och säger- oavsett var någonstans inom Arla vi arbetar.

Lead

Handlar om att ta ledningen, att sitta i förarsätet i allt vi gör. Det handlar om att brinna för det vi gör, att sträva efter ledartröjan och att se den största möjliga potentialen i medarbetarna, företaget och i vårt samarbete med andra.

Sense

Handlar om att stå i kontakt med medarbetarna, konsumenterna och världen omkring oss. Det handlar om att visa integritet, att ha ett öppet sinne, att kunna se möjligheter och den största möjliga potentialen i medarbetarna, företaget och vårt samarbete med andra.

Create

Handlar om att utveckla och vara nyskapande i uppbyggandet av kvalifikationer, produkter och marknadsrelationer. Det handlar om att skapa och utveckla mesta möjliga potential i medarbetarna, företaget och i vårt samarbete med andra. 

Vi ska skapa ett globalt Arla

Arlas ambition är att alla våra 18 000 medarbetare ska arbeta utifrån en stark gemensam grund. Vi vill skapa ett globalt Arla där vi aktivt drar nytta av varandras olika kunskaper och erfarenheter och på så sätt bidrar till vår framgång.