Farm in Sweeden
Före, under och efter besöket

Gården som lärandemiljö

I centrum för bondgårdsbesöket och Arlas skolmaterial står elevernas kunskap och erfarenhet av var maten kommer ifrån samt samspelet mellan djur, människa och natur. Andra viktiga aspekter är att låta eleverna möta djur, natur och odling i praktiken, följa årstidernas väx­lingar, lära känna sitt närområde och en del av det lokala näringslivet.

Här hittar du skolmaterialet till Arla Minior.