4 september 2014

Grindar är verkligen nåt bland det bättre som börjat användas för oss djurbönder som har många djur på stora marker långt bort från ladugården. De står pall för mycket och är lätta att fästa i varandra. Eftersom vi har djuren på samma bete som en annan gård behövde vi dela bort våra djur och köra hem dem eftersom de ska snart kalva. Vi byggde ihop 20 grindar i ett grindhål där de var vana att passera. När de gick över bron hamnade allihop i en stor fålla. Vi hade spritt ut kross och ensilage så de hade nåt att göra medan vi lugnt och metodiskt lät de djur som vi inte skulle ha vandra vidare. Om man är lugn och läser djurens beteende så får man som man vill utan kalabalik.