6 maj 2013

Calle vid harven

Nu har Tobbe harvat färdigt på åkern bakom vårt hus. Måsarna var glada för allt maskar som kom upp när harven drogs i jorden. Runt omkring traktorn flyger flaxande fåglar. Luften ljuder av traktorljud och måsskrik. Efter första harvningen som vi gör för att åkern ska bli lite jämnare har vi spridit ut kogödsel. Det luktar lite men är nyttig näring till det vi ska så. Sedan har vi harvat en gång till så att gödseln kommer ner i jorden och allt blir jämnt och fint. Vi ska så korn som är bra som djurfoder.  Kornet ska vi skörda i höst och sedan torka och krossa. Det blir smaskens för korna! Men först måste vi så och välta. Och hoppas på regn så att det gror! Men det får inte börja regna än, vi måste hinna klart alla åkrar först. Det är många fält som ska sås och väldigt mycket att göra just nu.