17 december 2013

Förutom en massa kor och åkrar som vi odlar foder åt korna på har vi också en del skog. När vi avverkar skogen måste vi plantera nya träd så att skogen inte försvinner.
För 15 år sedan planterade vi gran, tall och lärk på de områden vi hade huggit ner skog på. Vi har röjt med röjsågen några gånger tidigare, men nu är det dags igen. Granarna har blivit så stora och breda att vi knappt kommer in mellan dem. Och då får de för lite ljus och näring för att bli fina träd som man kan såga virke av. Calle åkte ut med traktorn och röjsågen för att röja lite. Jag tyckte han kunde kika lite efter en fin julgran också, och det skulle han. Hoppas han hittar någon som står lite dumt till, som växer bredvid ett annat träd. De som står alldeles för sig själva ska få stå kvar och bli stora gamla granar. Det är ungefär som att gallra morötter!!