16 augusti 2013

Kontrollanter från länsstyrelsen

Idag kom två kontrollanter från Länsstyrelsen hit. De har i uppdrag att kontrollera att vi bönder följer Eus djurmärkning. Om vi producerar ekologisk mjölk delar Eu ut stöd till gården. Därför ville de kontrollera att vi verkligen har de djur som vi har anmält till CDB, Centrala djurdatabasen, djurregistret. Alla djur måste ha öronmärken och vara på de platser vi angett. Vi måste föra noggranna journaler över var och när djuren betar. Om djur varit sjuka och fått medicin, hur mycket och av vem osv. Gödselhanteringen var en annan sak som kontrollerades.

Vi har ju 9 dräktiga djur på en ö. När vi skulle åka till ön så att de skulle kunna räkna dem gick inte vår gula båt igång. Typiskt! Eftersom de absolut ville dit fick vi åka långsam snipa istället. Men det var ju bara trevligt. När vi kom hem igen åkte vi runt till alla hagar så att de fick pricka av djuren mot listan. En sådan här dag är jag extra glad att alla djur kommer på en gång när vi ropar. Annars hade det nog tagit ännu längre tid.