Priset på mjölk

RÄKNESNURRAN

Beräkning av mjölkpriset baserat på Arla Foods avräkningsmodell, svenska kronor.

LADDA NER RÄKNESNURRAN 

Modellen bygger på Arla Foods avräkningsmodell, och kan användas för att beräkna mjölkpriset efter olika förutsättningar (till exempel fett- och proteinhalt, mjölkkvalitet och volym). Modellen anger priset för den valda månaden (inkl. säsongtillägg/avdrag).  När det gäller logistiktillägget betalas det ut efterhand som de ackumulerade leveranserna når upp till de olika nivågränserna, alltså under slutet av året. Modellen visar dock det genomsnittliga logistiktillägget per kilo mjölk under hela året.

Modellen kan både användas för beräkning av mjölkpriset för gården som helhet och för beräkning av mjölkpriset för den enskilda kon med specifik fett- och proteinhalt. Modellen tar dock inte hänsyn till kons påverkan på mjölkkvaliteten. Den enskilda kons mjölkkvalitet påverkar inte alltid kvalitetsbetalningen, genom att det ofta blir en betydande utspädningseffekt. Det tas ingen hänsyn till eventuella avdrag för fryspunkt, syrningshämmare/antibiotika, lukt och smak eller synliga förändringar.

För att använda prisberäknaren behöver du ha Excel på din dator. Har du inte det kan du ladda ner en gratis Excel viewer här