Arlanotering 2013

Arlanoteringen visar det högsta möjliga mjölkpris som går att uppnå i Arla Foods räknat i öre per kilo mjölkråvara. Det finns en Arlanotering för konventionell mjölk och en för ekomjölk.

Noteringen inkluderar därför de tillägg som medlemmarna kan få utöver råvaruvärdet, bland annat för god mjölkkvalitet. I Arlanoteringen ingår också det föreningen genererar i form av efterlikvid och konsolidering.

Arlanoteringen är beräknad för en Arlamedlem som har en årlig leverans på 5 miljoner kilo mjölk, med en fett- och proteinhalt på 4,2, respektive 3,4 procent. Dessutom ingår tillägg för oberoende hämtning, det vill säga att medlemmen gjort det möjligt för tankbilen att hämta mjölk när som helst på dygnet, logistiktillägg för stora leveranser (över 500 ton per år) och ett tillägg för att endast GMO-fritt foder används. Säsongbetalningen varierar under året.

Arlapris

Begrepp

  • Råvaruvärde = Arlas betalning för mjölk med 4,2 % fett och 3,4 % protein.
  • A contopris = Råvaruvärdet plus betalning för högsta kvalitet (4 % av råvaruvärdet).
  • Konsolidering = den del av Arlas resultat som stannar kvar i Arla. En tredjedel av konsolideringen är individuell, den får bonden ut när han/hon lämnar Arla.
  • Efterbetalning = den del av Arlas resultat som betalas ut direkt till bonden.