Nattvasan Vinn startplats

Vill du åka historiens första Nattvasa? Tävla genom att skriva vem du vill åka med och motivera varför på vår Facebok.

Nattvasan är världens första nattlopp på skidor och följer den klassiska sträckan mellan Sälen och Mora. Alla som åkt sträcken dagtid vet att det är en tuff utmaning. På natten blir det ett unikt äventyr. Så fort ni lämnar Berga by sluter sig mörkret och tystnaden omkring er. Sedan är det bara stjärnor och pannlampor som visar vägen mot målet i Mora. Det nio mil långa loppet har premiär två dagar före riktiga Vasaloppet. Arla är på plats under hela Vasaloppsveckan. Under Nattvasan bjuder vi på pannkaksbuffé och mjölk – naturens egen sportdryck.

1-2:a pris
Två vinnare får två startplatser var (1 lag/per vinnare) till Nattvasan.

Så här tävlar du

 1. Skriv en motivering vem du vill tävla med i kommentarsfältet på facebook.
 2. Klart!

Tävlingen pågår 9–18 december. Vinnarna utses den 20 december och kontaktas via Facebook.

Fullständiga tävlingsvillkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla)

 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

 5. För att vara med och tävla måste du:
  Skriva en motivering vem du vill tävla med i kommentarsfältet på Facebook.

  Klart!

  Om ditt bidrag inte är komplett vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

  Arla förbehåller sig rätten att plocka bort användare och blockera bilder som har ett opassande eller stötande innehåll. Du får bara ladda upp bilder som du själv har tagit och du måste ha samtycke från eventuella personer som finns avporträtterade i bilden.

 6. Sökande har rätt att inge flera bidrag.

 7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast 18/12/2016. Vinnaren kommer att utses senast 20/12/2016.

  Arla återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.

 8. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Arla.
  Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 9. Priset består av:

  1-2:a pris
  Två vinnare får två startplatser var (1lag/per vinnare) till Nattvasan.

  Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

  Vinnaren kommer att kontaktas via Facebook. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn publicerat på arla.se. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren.

  Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

 10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

 11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

 12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 13. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor intygar du att du själv är upphovsman till insänt bidrag och att bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.

 14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.