Tävlingsvillkor Kladdkakans dag

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kan personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Intagram. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla)

 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

 5. För att vara med och tävla måste du:

  Baka en kladdkaka från arla.se och ladda upp din bild på Instagram samt ha en öppen profil. Tagga bilden med #kladdkakeracet och #arlaköket 

  Du får bara bidra med bilder som du själv har fotat. Alla foton som är rätt taggade räknas som ett tävlingsbidrag och har chans att vinna.

  Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

 6. Sökande har rätt att publicera flera bidrag.

 7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 7 november 2016 klockan 00.00. Vinnaren kommer att utses senast 8 november.
 8. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Arla Sverige samt Johanna Ljunqvist. 

  Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser bäst inspirera till bakglädje. 

  Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 9. Priset består av:
  500 kr i varucheckar, ett ko-gosedjur samt kokboken, Det bästa från Arla Köket.
  Tre vinnare utses och andra samt tredje pris är kokboken, Det bästa från Arla Köket och ett ko-gosedjur.

  Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
  Vinnaren kommer att bli informerad personligen via Instagram från @arlakoket den 8 november samt publiceras på Johanna Ljungqvists Instagram.
  Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.
  Skulle svar utebli från vinnaren har Arla Foods rätt att utse en ny förstapristagare.

 10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

 11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

 12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 13. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor intygar du att du själv är upphovsman till insänt bidrag och att bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.

 14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.