Finalister Årets Kock 2017
Vinn presentkort

Tävlingsvillkor

Vinn presentkort på 3000 kr till Mat & Vin Slottsparken, Malmö! Du tävlar enkelt genom att motivera i kommentarsfältet på Arla Köket Facebook eller Instagram vem som inspirerat dig mest i din matlagning och hur. Tre vinnare utses av en jury från Arla Köket. Mat & Vin i Slottsparken drivs av Marie och Peter Skogström.

 

Allmänna tävlingsvillkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla).
 3. Tävlingen anordnas mellan den 25 januari och den 10 februari 2017 och ansvaras av Arla Köket.
 4. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
 5. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.
 6. För att vara med och tävla måste du: Personligen skriva motiveringen, vem som inspirerat dig inom matlagning och hur, i kommentarsfältet på Arla Köket Facebook eller Instagram. Arla Köket förbehåller sig rätten att flagga och/eller ta bort motiveringar som bedöms vara olagliga, eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande, liksom motiveringar som kan vara föremål för rättighetsintrång. 
 7. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.
 8. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.
 9. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 10 februari 2017. Vinnaren kommer att utses via kommentarsfältet senast den 14 februari 2017.
 10. Juryn består av representanter från Arla Köket. Juryns beslut går ej att överklaga. En jury utser vinnarna bland de motiveringar på temat "Vem har inspirerat dig mest i din matlagning och hur". Motiveringarna bedöms efter kreativitet, beskrivning och enkelhet.
 11. Vinsten består av tre förstapriser med presentkort på Mat & Vin Slottsparken till ett värde av 3000 kr. Vinsten kan ej bytas ut mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.
 12. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.
 13. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.
 14. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 15. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.
 16. För att kunna ta del av ditt pris måste du kontakta Arla Köket på mejladressen gry.andersson.nordstroem@arlafoods.com och uppge namn, adress och mobilnummer så vi kan kontakta dig. Om inte vinnaren har kontaktat Arla Köket inom tre dygn förbehåller vi oss rätten att utse en annan vinnare.