#MittArlakök

Tävlingsvillkor

Nedan följer tävlingsvillkoren för Instagramtävlingen "#MittArlakök".

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkt 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla)
 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.
 5. För att vara med och tävla måste du:
  Laga valfritt recept från arla.se, ta en bild av det du lagat och publicera den bilden på Instagram. Du måste ha en öppen profil för att vi ska kunna se ditt bidrag och hashtagga #mittarlakök och @arlakoket. 
  Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.
 6. Du får tävla hur många gånger du vill. 
 7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 1 december 2016. Vinnaren kommer att utses senast den 2 december 2016.
 8. Vinnaren utses av en jury bestående av 3 representanter från Arla Köket & Arla Foods.
  Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser ha en inspirerande matbild som förmedlar den goda känslan som Arla Köket står för.

  Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 9. Priserna består av; 1:a pris ett besök av Arlas Foodtruck där Arla bjuder på streetfood. Det får max vara 15 gäster på den fest vinnaren bjuder in till. 2:a - 5:e pris Arlas Matkasse i en vecka och följade 15 vinnare får en kokbok Vintermat från Arla Köket.

  Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

  Vinnaren kommer att bli informerad personligen via Instagram. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort eller ålder publiceras på www.arla.se, glöm ej att fylla i rätt adress! Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren.

  Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.
  Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.
 11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.
 12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 13. Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv har komponerat bidraget (alt tagit bilden) och att bilden inte utgör intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse.
 14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.