Tävlingsvillkor

Tävlingen pågår från och med den 7 juli till och med den 9 augusti 2015. Vinnarna meddelas och presenteras här på arla.se senast den 20 augusti 2015.

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla)
 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.
 5. För att vara med och tävla måste du:
  Svara på frågorna och beskriva den perfekta dagen för glass.
  Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.
 6. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.
 7. Tävlingen pågår till och med den 9 augusti 2015. Vinnarna kommer att utses och meddelas senast den 20 augusti 2015. 
 8. Vinnarna utses av en jury bestående av 3 representanter från  Arla Foods. Juryn utser vinnarna baserat på de bidrag som juryn anser har de bästa beskrivningarna och som har svarat rätt på alla frågorna. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 9. Priserna består av en glassmaskin vardera från OBH Nordica (värde ca 899 kronor styck) till 20 vinnare. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Vinnarna kommer att bli informerade personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnarna kan också komma att med för- och efternamn samt ort eller ålder publiceras på www.arla.se. Är en vinnare under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnarna ansvarar själva för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.
 11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.
 12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 13. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor intygar du att du själv är upphovsman till insänt bidrag och att bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.
 14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

Tillbaka till tävlingen