Mobilbild på frukost
Instagram-tävling

Favoritfrukost

Tävla med #arlafavoritfrukost!

Tävlingen är nu över – grattis till vinnaren som får vara med på en mjölkbaksida 2017.

Fram till den 30 september kan du dela med dig av en bild på din frukost på Instagram under #arlafavoritfrukost. Beskriv ditt innehåll och varför du älskar frukost!
Vinnarbilden hamnar på mjölkbaksidan under våren 2017.
Kom ihåg att ha ett öppet Instagramkonto för att vi ska kunna se bilden.

Fullständiga tävlingsvillkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla)

 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.
 5. För att vara med och tävla måste du:
  Ladda upp din bild med Instagram och tagga bilden med #arlafavoritfrukost
  Du får bara bidra med bilder som du själv har fotat. Alla foton som är rätt taggade räknas som ett tävlingsbidrag och har en chans att vinna.
  Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

 6. Sökande har rätt att inge flera bidrag.

 7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 30 september 2016. Vinnaren kommer att utses senast 31 oktober.

 8. Vinnaren utses av en jury bestående av fyra representanter från Arla Sverige.
  Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser bäst illustrerar en bra, inspirerande frukost.
  Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 9. Priset består av:
  1:a pris: Få din vinnarbild publicerad på Arlas mjölkpaket våren 2017.
  Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
  Vinnaren kommer att bli informerad personligen via Instagram från @arlasverige under oktober och presenteras på Arla Sveriges Instagram.
  Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

 10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

 11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

 12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 13. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor intygar du att du själv är upphovsman till insänt bidrag och att bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.

 14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.