Om blommorna

SmörblommaSmörblomma

Smörblomman finns i hela landet, ända upp till fjällen. De växer till exempel på stränder, i hagar och på fäbodvallar. Smörblommorna smakar skarpt och eftersom korna inte gillar dem står de ofta ensamma kvar på de betade ängarna.

FörgätmigejFörgätmigej

Förgätmigej är Dalslands landskapsblomma. Den är vanlig från Skåne till Daläven men kan blomma ända upp till Torne Lappmark. Förgätmigejen trivs bäst på fuktiga marker, som sjöstränder och skogskärr.

BlåklintBlåklint

Blåklint är Östergötlands landskapsblomma. Den odlas ofta som prydnadsväxt och finns inte bara i blått utan även i vitt och rosa! Blommorna användes förr till att färga sötsaker blå, eller torkades och blandades i tobak, som prydnad.

TjärblomsterTjärblomster

Tjärblomstern är vanlig i södra och mellersta Sverige men kan ibland blomma ända uppe i Torne Lappmark. Den växer på öppna och soliga marker, till exempel på torrbackar och i vägkanter.