Pyssel för förskolor

Paketstad för lek

I en stad gjord av tomma mjölkpaket finns alltid plats för lek!

Drick upp mjölken och diska ur mjölkpaketet utan att riva upp förpackningen i toppen.
Klipp ur botten på paketet och det första huset är klart för målning.
Måla kartongen med hobbyfärg eller klä med papper.
Måla också på fönster och dörrar. Använd hobbyfärg eller vattenfasta färgpennor.
Husen går att göra i olika höjder och med olika tak och öppningar. Släpp loss era arkitekter och låt staden växa.