Kosläpp 2017

Lillerudsgymnasiet – Karlstad

7 maj klockan 10:00

Korna släpps 11:00

Lillerud 303

660 50 Vålberg

Vägbeskrivning

Från Karlstad/E18: Ca 8 km väster om Bergviks köpcentrum, sväng av mot Naturbruksgymnasium. Därefter skyltat.

Datum passerat

Gården öppnar klockan 10.00 och korna släpps ut på betet klockan 11.00. Medan du väntar på att få se de vårystra korna får du gärna delta i tipspromenaden. De rätta svaren presenteras på arla.se/koslapp. Bland dem med flest rätt svar lottas ett litet pris ut som skickas hem till vinnaren. Glöm inte anteckna ditt namn och adress på tipslappens baksida.

Arla bjuder på kall mjölk och nybakade bullar.

Lantbruksutbildningen har en lång tradition i Värmland. År 1855 startades en lantbruksskola på Varpnäs, som är granngård till Lillerud och år 1888 startades en lantmannaskola i Molkom. Dessa båda skolor slogs ihop år 1955 när Landstinget köpte Varpnäs lantbruksskola och Lilleruds egendom. Lilleruds Lantmannaskola bildades och blev så småningom Naturbruksgymnasiet i Värmland tillsammans med Södra Vikens skogsutbildning. 2003 då Landstinget inte ville ha kvar naturbruksutbildningen blev det en friskola med tre anställda som ägare.

Lillerudsgymnasiet är ett naturbruksgymnasium med utgångar mot lantbruk, hästhållning, djurvård och naturvetenskap. Här får man en yrkesexamen och allmän samt särskild högskole- och universitetsbehörighet genom sina studieval. Skolan har egna stallar och marker för utbildningen. Det finns en modern maskinpark för skötseln av gården och brukandet av marken. Genom ett samarbete med lokala maskinfirmor får eleverna jobba med den allra senaste tekniken.

Skolan har 325 hektar åkermark varav 125 arrenderas. Av detta är 80 ha ekologisk odling. Till egendomen hör också 250 hektar skog. På gården finns mjölkproduktion med 60 kor, integrerad smågrisproduktion med 100 egna suggor, samt 20 får med lammning två gånger per år.

Skolan driver också Lillskogen, en djurpark i Karlstad. Där får djurvårdseleverna stor del av sin undervisning och där finns många olika sorters djur, både sällskapsdjur och lantbruksraser. Parken är öppen för allmänheten och är ett uppskattat inslag i Karlstad. Hästanläggningen består av stall, ridhus, lösdrift och ett elevstall för 65 hästar. På Färjestad travbana finns ett eget stall med 10 travhästar. För elever som önskar bo på skolan finns elevhem i olika byggnader, totalt 220 platser.