Kosläpp 2017

Nöbble Gård – Rockneby

22 apr klockan 10:00

Korna släpps 11:00

Nöbble Gård 110

395 93 Rockneby

Vägbeskrivning

Sväng av mot Rockneby vid E22. Sväng höger vid kyrkan och ta vänster efter 1 km mot Nöbble. Därifrån finns det skyltar.

Datum passerat

Gården öppnar klockan 10.00 och korna släpps ut på betet klockan 11.00. Medan du väntar på att få se de vårystra korna får du gärna delta i tipspromenaden. De rätta svaren presenteras på arla.se/koslapp. Bland dem med flest rätt svar lottas ett litet pris ut som skickas hem till vinnaren.  Glöm inte att anteckna ditt namn och adress på tipslappens baksida. Under dagen kommer det gå att köpa gårdens egna nötburgare samt finnas höhoppning för barnen.

Arla bjuder på kall mjölk och nybakade bullar.

Parkering
Kostar 20 kr kontant och sköts av lokal idrottsförening.

Övriga aktiviteter

  • Höhoppning
  • Försäljning av gårdens egna nötburgare

Nöbble ägs och drivs av Lennart och Veronica Svenzén. På gården jobbar även fyra anställda. Här finns 150 mjölkkor och gården odlar även cirka 300 ha foder av olika slag till korna. Gården har också egen vind och solels-produktion. Sommaren 2016 byggdes en ny ladugård med tak fyllt med solceller. Solcellerna ägs av en solförening bestående av 113 privatpersoner.

Utöver mjölkproduktionen så producerar gården kallpressad rapsolja under eget varumärke. Från frö till färdig flaska. Hela gården är krav-godkänd sedan 25 år bakåt i tiden. Nöbble gård tycker om utmaningar, särskilt sådana som gynnar miljön. Och strävar mot visionen ”Ett lönsamt företag med själ och hjärta för en grönare framtid”. Planen är att inom en ganska snar framtid försöka byta ut all fossil diesel mot exempel HVO (klimatsmart & ekonomiskt alternativ till fossil diesel).