Kosläpp 2018

Karlsrogård – Storvik

12 maj klockan 10:00

Korna släpps 11:30

Svalöfsvägen 4

81290 Storvik

Vägbeskrivning

Kör E16 mot Tegelbrukets trafikplats, sväng av mot Storvik. Efter ca 1 km ta höger in på Toretorpsvägen. Följ vägen ca 1,7 km och ta sen höger in på Svalöfsvägen. Nu är ni är framme. Välkomna!

Datum passerat

Gården öppnar klockan 10.00 och korna släpps ut på betet klockan 11.30. Medan du väntar på att få se de vårystra korna får du gärna delta i tipspromenaden. De rätta svaren presenteras på arla.se/koslapp. Bland dem med flest rätt svar lottas ett litet pris ut som skickas hem till vinnaren.

Arla bjuder på kall mjölk och bullar.

Övriga aktiviteter

  • Försäljning av råmjölk.
  • Försäljning av kaffe och korv.

Om gården

Karlsrogård drivs av Ingemar Sundberg som tog över den av sina föräldrar 1984. Här jobbar också Ingemars son Jonas som anställd. På sommaren brukar extra personal kallas in. Karlsrogård är en ekologisk gård med 40 mjölkkor och ca 130 ungdjur. Gården är helt självförsörjande på foder till djuren. Till egendomen hör 140 ha åkermark och 50 ha arrenderas. För fyra år sedan byggdes ett spannmålshus där bland annat spannmål åt grannar torkas. Till gården hör också 200 ha skogsmark.