Tävla här

Var med och tävla och ta chansen att berätta för andra om ert miljöarbete! Anmälan till Arla Guldko 2016 öppnar snart!

Fyll i formuläret så noggrant du kan. Om du har några frågor kontakta kategoriansvarig Dick Due-Pedersen på telefon 070-859 55 88 eller dick.due-pedersen@arlafoods.com.

Så här går det till

I tävlingskategorin Bästa Miljöarbete premierar vi de som uthålligt och målmedvetet arbetar för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion och rättvis handel. Alla kan delta i tävlingen, både stora och små butiker liksom privat och offentlig sektor.

En jury bedömer alla inkomna tävlingsbidrag och väljer ut semifinalister. Juryn går noggrant igenom semifinalisternas tävlingsbidrag och väljer ut tre finalister. Juryn besöker sedan de tre finalisterna och utser därefter en vinnare.

Jury

Juryn för Bästa Miljöarbete toppas av stjärnkocken Magnus Ek. Resterande i juryn är representanter från Arla Foods samt branschfolk. 

Tävlingskriterier 

Det här bedömer juryn:

Långsiktighet - Aktivt och uthålligt arbete med ett ökat miljömässigt och socialt ansvarstagande i hela kedjan från jord till bord

Produkter - Främjad och breddad användning av ekologiska produkter och produkter framtagna under socialt ansvarsfulla förhållanden.

Påverkan - Förmågan att sprida kunskap om och förståelsen för betydelsen av ett miljömässigt och socialt ansvarstagande. Information och stimulans av kunder, medarbetare och andra intressenter till medvetna val som stödjer en långsiktigt hållbar verksamhet.

Fyll i formuläret så här

  • Första bedömningen baseras enbart på de insända uppgifterna. Glöm inte att märka bilder/filmer med namn. Max storlek per fil: 10 mb. Insänt material returneras inte. 
  • Det kan ta lite tid att ladda upp filerna, vi hoppas ni har överseende med det. Kontrollera därför att du får en bekräftelse på skärmen att ditt tävlingsbidrag har gått igenom, annars kan anmälan ha misslyckats. Försök i så fall igen.
  • Om du får ett felmeddelande när du försöker skicka in din anmälan via det digitala formuläret så kan det bero på inställningar i din dators brandvägg eller att du surfar via en alltför gammal version av webbläsare.  Kontrollera din dators inställningar och ladda ned en ny webbläsare: t.ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer. Eller mejla in din anmälan till: dick.due-pedersen@arlafoods.com.

Lycka till! 

Bästa Miljöarbete

Kontaktperson:
Bifoga dokument och bilder som beskrive din verksamhet närmare. Ni kan bifoga max 10 dokument och de får inte vara större än 10 MB styck. Vi kan inte returnera bilderna.
Ladda upp filer