Lunds kommun och St: Hansagården

"STORT ENGAGEMANG FÖR MILJÖFRÅGOR"

Lunds kommun arbetar övergripande med hållbarhet och fritidsklubben S:t Hansgården gör det bokstavligen med händerna i jorden. Tillsammans visar de att kunskap och personligt engagemang ger resultat över förväntan för hållbarhetsarbetet. Gemensamt tog de sig till final i Arla Guldko 2013, i kategorin Bästa Miljöarbete.

S:t Hansgården är en fritidsklubb med miljöprofil där runt 150 barn tillbringar sin fritid efter skolan. Gården har även öppen verksamhet och lektionsverksamhet för skolor inom Lunds stad. Barnen får vara delaktiga i hela gårdens skötsel, allt från att bestämma vad som ska odlas och vad man ska göra med det, till att sitta med i den nybildade styrelsen som ansvarar för gårdens kaniner. Tanken är att barnen ska träna sig i att ta ansvar både för sig själva och sin omgivning. Det är andra året i rad som S:t Hansgården lyckats ta sig till final i Arla Guldko Bästa Miljöarbete.

- Vi vill vara med igen därför att barnen får ut så mycket av tävlingen. De får stor uppmärksamhet och ser nog med lite nya ögon på det de gör här. De blir stolta. Barnen och vi tycker att det är fantastiskt att vi är med i finalen även i år, säger Marianne Larsen-Charalabidou, föreståndare för S:t Hansgården.

Bäst i Sverige på ekologiska inköp

I Lunds kommun serveras varje dag 21 000 måltider på skolor och förskolor. Kommunen satte som mål för sex år sedan att år 2012 ska 40 procent av de livsmedel som köps in av kommunens enheter vara ekologiskt producerade. Det nåddes redan år 2011. En hjälp i arbetet är projektet EMIL, ekologisk mat i Lunds kommun, som ger stöd åt köken och övriga verksamheter i kommunen som köper in ekologiska livsmedel. Alla verksamheter är själva ansvariga för att nå målen och allt ska rymmas inom budget, vilket man lyckats med mycket väl. För fjärde året i rad är Lunds kommun bäst i Sverige på ekologiska inköp (Ekomatsligan).

- Personalen i våra kök har ett genuint matintresse och stort engagemang för miljöfrågor. Särskilt S:t Hansgården som har en holistisk syn och arbetssätt. Arla Guldko-tävlingen är en enorm inspiration för alla. Vårt arbete blir uppmärksammat och synliggjort, säger Maria Ivanssson, projektledare EMIL.

Juryn för Bästa Miljöarbete består av: Björn Almér/Barista Fair Trade Coffee,vinnare Arla Guldko 2012 Bästa Miljöarbete, David Kallòs/Restaurang Brogatan, Elin Rydström/ekologisk lantbrukare, Magnus Ek/kock, Oaxen, Per Rosengren/Saltå Kvarn AB samt Dick Due-Pedersen/Arla Foods.